Một số vật liệu đã được khuyến nghị sử dụng trong việc che tủy trực tiếp. Điều thú vị là dường như chưa có loại vật liệu nào được các nhà thực hành lâm sàng yêu thích tuyệt đối.