Xi măng trám bít ống tủy (cement trám bít tuỷ – sealer) cần thiết để lấp đầy khoảng trống giữa thành ống tủy và bề mặt chất trám bít, lấp kín khoảng trống của ống tủy, ống tủy bên, ống tủy phụ và khoảng trống giữa cone gutta percha, bít kín để nhốt các vi khuẩn còn sót lại sau quá trình nội nha.

Xi măng trám bít ống tủy phải có tính tương hợp sinh học và được mô quanh chóp dung nạp tốt. Tất cả xi măng đều có độc tính khi mới trộn, và giảm đáng kể khi đông cứng.

Xi măng sẽ bị hấp thụ khi tiếp xúc với mô và dịch tiết. Sản phẩm tan rã của xi măng có ảnh hưởng xấu đến khả năng tăng sinh của các tế bào quanh chóp. Do đó, khi trám bít ống tủy, xi măng trám bít tủy không nên đưa quá chóp.