Sponsored
LEVEL 3: MOVERS
Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 8 đến 9 tuổi, đã hoàn thành xong trình độ Starters.
Trình độ: Movers (A1)
Thời lượng: 60 phút/ buổi học (3 buổi/ tuần)
Thời gian toàn khóa: 96 buổi (8 tháng)/ 2 khóa
Nội dung học đan xen giữa kiến thức về 10 chủ điểm lớn trong sách giáo trình và đồng thời tập trung ôn tập theo chương trình học của con tại trường (trong các buổi Revision)
Hệ thống các bài test đánh giá năng lực chuẩn thiết kế theo chuẩn Cambridge, sau toàn khóa trẻ đạt tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không dưới 2 khiên
Trẻ làm quen với hệ thống Project là các bài tập thủ công hoặc quay video nói với mục đích rèn luyện sự tự tin và trôi chảy trong giao tiếp, cũng như giúp trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng thuyết trình.
#họctiếnganhchotrẻem9tuổi #movers
xem thêm : https://binggo.edu.vn/movers-tieng-anh-cho-be-8-tuoi-9-tuoi
LEVEL 3: MOVERS Độ tuổi: Khóa học dành cho trẻ từ 8 đến 9 tuổi, đã hoàn thành xong trình độ Starters. Trình độ: Movers (A1) Thời lượng: 60 phút/ buổi học (3 buổi/ tuần) Thời gian toàn khóa: 96 buổi (8 tháng)/ 2 khóa Nội dung học đan xen giữa kiến thức về 10 chủ điểm lớn trong sách giáo trình và đồng thời tập trung ôn tập theo chương trình học của con tại trường (trong các buổi Revision) Hệ thống các bài test đánh giá năng lực chuẩn thiết kế theo chuẩn Cambridge, sau toàn khóa trẻ đạt tổng số khiên từ 10 trở lên và mỗi kĩ năng không dưới 2 khiên Trẻ làm quen với hệ thống Project là các bài tập thủ công hoặc quay video nói với mục đích rèn luyện sự tự tin và trôi chảy trong giao tiếp, cũng như giúp trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng thuyết trình. #họctiếnganhchotrẻem9tuổi #movers xem thêm : https://binggo.edu.vn/movers-tieng-anh-cho-be-8-tuoi-9-tuoi
BINGGO.EDU.VN
Khóa học tiếng anh trẻ em Movers (8-9 tuổi)
Khóa học dành cho trẻ 8-9 tuổi. Trẻ tự tin nghe, nói, đọc, viết tiếng anh, phát triển vốn từ vựng. Trẻ hoàn toàn có thể tương tác nói chuyện và trả lời bằng tiếng anh một cách thoải mái và tự nhiên.
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Instant Money Transfers - Open Free Account

Mobile Money made easy, all currencies

Sponsored